Thông tin tỉ giá nạp thẻ của Vũ Trụ Manga, các anh hùng xin lưu ý, các sự kiện tích lũy của trò chơi sẽ dựa vào kim cương nhận được khi thanh toán.

Loại Mệnh giá Diamond VIP
Viettel-Vina 10000 120 60
20000 240 120
50000 600 300
100000 1200 600
200000 2400 1200
500000 6000 3000
GATE - Vcoin 10000 160 80
20000 320 160
50000 800 400
100000 1600 800
200000 3200 1600
500000 8000 4000
INAPP 0.99$ 23000                      184                        92
INAPP 2.99$ 69000                      552                      276
INAPP 4.99$ 115000                      920                      460
INAPP 6.99$ 161000                    1,288                      644
INAPP 9.99$ 230000                    1,840                      920